Приветствую Вас, Гость
Главная » 2012 » Январь » 17 » Прибуток підприємства як об’єкт фінансового управління
16:51
Прибуток підприємства як об’єкт фінансового управління

Вісник СНУ ім. В.Даля, 2006, № 12. – С.17-20

Калінеску Т.В., д.е.н.,проф.

Гречишкіна О.О.                              


Управління прибутком підприємства є однією з найважливіших складових фінансового менеджменту. Розглянуто поняття та механізм управління прибутком. Запропоновано систему фінансового управління прибутком. Рис.1, дж. 5.

 Ключові слова: прибуток, управління, система, аналіз, планування, контроль.

 Функціонування сучасної економіки неможливе без ефективно діючих підприємств усіх форм властивості, оскільки кожне з них забезпечує стабільний власності, оскільки кожне з них забезпечує стабільний розвиток держави. Управління фінансами підприємства є запорукою його міцного і стійкого фінансового стану.

Провідну роль в фінансовому механізмі управління соціально-економічним розвитком відіграє прибуток. Дані поняття можна розглядати в трьох основних аспектах:

1.     Прибуток як економічна категорія.

2.  Прибуток як фінансовий результат.

3.     Прибуток як форма грошових накопичень.

Прибуток як економічна категорія «характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва» [4, с. 95], тобто приток є частиною додаткової вартості, створеної і реалізованої, готової до розподілу.

Прибуток як фінансовий результат відбиває підсумки фінансово-господарської діяльності підприємств [4, с. 96].

Прибуток як форма грошових накопичень є головним джерелом фінансування економічного та соціального розвитку [3, с. 131].

Таким чином, прибуток є метою та кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства, найважливішим показником її ефективності; джерелом коштів для здійснення розширеного відтворення, а також для забезпечення матеріальних та соціальних  потреб колективу.

На сьогоднішній день питання управління прибутком підприємства є досить актуальним, оскільки прибуток це база фінансової якості та збереження доходів підприємства, держави, населення.

Метою дослідження даної теми є побудова системи ефективного фінансового управління прибутком підприємства.

Управління прибутком відображає процес розробки та прийняття управлінських рішень щодо його формування та розподілу [ 1, с. 54] для оптимізації доходів власників. При цьому потрібно вирішити наступні задачі:

-         організація рівня витрат та доходів;

-   досягнення максимального можливого співвідношення між прибутком та рівнем ризику;    

-       формування за рахунок прибутку фінансових ресурсів в достатньому об’ємі для розвитку підприємства;

-         створення умов для збільшення ринкової вартості підприємства.

Ці задачі можливо реалізувати за допомогою механізму управління прибутком, який включає три взаємопов’язані складові:

1)               Інституціональна складова – внутрішні структурні підрозділи, що здійснюють розробку та реалізацію управлінських рішень щодо формування та розподілу прибутку підприємства;

2)            Функціональна складова містить:

-  принципи організації та функціонування  механізму формування та розподілу прибутку;

-         конкретні форми, методи та технології реалізації фінансових відносин (порядок та умови формування прибутку, порядок розподілу валового прибутку, порядок розподілу чистого прибутку, порядок покриття збитків і т.п.);

-         фінансові важелі, стимули та санкції.

3)                   Нормативно-правова складова – система нормативно правових актів, що регламентують процес управління прибутком.

На нашу думку, систему фінансового управління прибутком підприємства можна представити наступним чином:

  

 

 Рис. 1. Система фінансового управління  прибутком підприємства 

Як бачимо, система фінансового управління прибутком підприємства повинна складатися з чотирьох підсистем:

-   підсистеми інформаційного забезпечення;

-     підсистеми аналізу прибутку;

-     підсистеми фінансового планування;

-   підсистеми фінансового контролю.

Підсистема інформаційного забезпечення складається з зовнішніх та внутрішніх джерел.

Зовнішні джерела:

-         показники загальноекономічного розвитку країни;

-         показники ринкової кон’юнктури;

-         показники, що відображають діяльність контрагентів.

Внутрішні джерела:

-         показники фінансового та управлінського обліку;

-         нормативно-довідкові показники.

Від достовірності повноти та своєчасності інформації залежить ефективність управлінської системи.

Використання різних методів аналізу дає змогу оцінити динаміку прибутку, визначити кількісний вплив різних чинників на його розмір, а також оцінити резерви збільшення прибутку.

Планування прибутку здійснюється на основі даних фінансового аналіз за попередній період. Від правильності планування залежить забезпечення грошовими ресурсами виробничого та соціального розвитку підприємства, рівень дивідендних виплат власникам, а також визначення вартості його активів.

Фінансовий контроль призначений забезпечити перевірку реалізації управлінський рішень у сфері формування та використання прибутку.

Отже, використання запропонованої системи управління прибутком підприємство дає змогу оптимізувати обсяг прибутку, а також пропорції його розподілу та використання метою споживання та накопичення.

 

Перелік використаної літератури:

1.     Богачов В.В. Финансовый инжиниринг. – СПб: Питер, 2004. – 400с.

2.   Данилюк М.О., Савич В.І. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 204 с.

3.    Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. пол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрбогін. – 4-е видавництво перероблене та доповнене. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с.

4. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / под. ред проф. Г.Б. Поляка. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 518 с.

5.     Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 196с.

Просмотров: 1819 | Добавил: Aspelena | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]