Приветствую Вас, Гость

http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/Cher/2013_2/Nedobega.pdf

Недобєга О.О.

МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ: СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Невід’ємною складовою фінансової політики держави є митна політика, яка набуває все більшого значення у зв’язку з інтеграційними процесами у всьому світі. Саме митна політика відображає правила взаємодії між державами, у прямій залежності від митної політики знаходиться ефективність зовнішньо­економічної діяльності країни. Неабияку роль формування митної політики України відіграє у забезпеченні економічної безпеки кра ... Читать дальше »

Категория: Митна та податкова система | Просмотров: 2217 | Добавил: Aspelena | Дата: 29.03.2014 | Комментарии (0)

http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/Cher/2012_2/Nedobega.pdf

Недобєга О. О.

Наталенко М. О.

Теоретичні аспекти визначення готовності персоналу

підприємств до інноваційної активності

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. На сучасному етапі становлення української держави відбувається модернізація всіх сфер життя країни, що висуває все більші вимоги до розвитку суспільства, його переходу від соціально-економічної моделі індустріального типу до інноваційної, виходу на нові рубежі, що ведуть до фази інформаційного суспільства прогресивного напряму – інновації знань.

Необхідність активізації інноваційної діяльності в Україні є очевидною, що зумовлено потребою перехо ... Читать дальше »

Категория: Інноваційна активність | Просмотров: 1266 | Добавил: Aspelena | Дата: 29.03.2014 | Комментарии (0)

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Skhid/2011_5/13.pdf

О.О. НЕДОБЄГА 

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

 

Постановка проблеми. Постійне зростання невизначеності і динамічності середовища істотно підвищують рівень вимог до систем моніторингу і стимулювання соціально-економічного розвитку регіону. Однак, сьогодні спостерігається низька якість управління соціально-економічним розвитком, і це здійснює негативний вплив як на ефективність розвитку регіону, так і на функціонування підприємств регіону.

В умовах ринкової економіки, коли регіони України характеризуються різним рівнем соціаль ... Читать дальше »

Категория: Розвиток регіону | Просмотров: 953 | Добавил: Aspelena | Дата: 03.03.2012 | Комментарии (0)

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bi/2009_4/4(1)/66-69.pdf

Калинеску Татьяна Васильевна, докт. экон. наук, профессор,

Гречишкина Елена Александровна, ВНУ им. Владимира Даля (г. Луганск)

 

Проблемы социально-экономического развития предприятий

в условиях экономического кризиса

 

Постановка проблемы. Ситуация, что сложилась в экономике Украины под воздействием мирового финансового и экономического кризиса, а также внутренних проблем отечественной экономики, оказала влияние на социальную политику, положение в социальной сфере, уровень и качество жизни населения, что дает повод констатировать уменьшение уровня социального обеспечения населения Украины в реальном измерении. Но проблема сейчас сост ... Читать дальше »

Категория: Розвиток підприємства | Просмотров: 920 | Добавил: Aspelena | Дата: 04.02.2012 | Комментарии (0)

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_39/Statti/29.pdf

 

Визначення факторів соціально-економічного розвитку підприємств

Недобєга О.О.,

 

Актуальність проблеми та її зв’язок з важливими науково-практичними завданнями. Соціальна стабільність та благополуччя населення держави головним чином залежить від рівня розвитку економіки й самодостатності регіонів. За роки реформ соціально-економічна диференціація регіонів України істотно посилилась. Тому регіональна політика має бути спрямована на згладжування нерівномірностей розвитку територій України і полягати в диференційованому підході держави до регіонів з різними соціально-економічними проблемами. Вирішення проблем зростання рівня соціально-економічного розвитку депресивних регіонів, ... Читать дальше »

Категория: Розвиток підприємства | Просмотров: 744 | Добавил: Aspelena | Дата: 04.02.2012 | Комментарии (0)

http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/Cher/2011_3/Nedobega.pdf

Недобєга О.О.

Принципи оцінювання соціально-економічного розвитку підприємств

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими  чи практичними завданнями. Процеси глобалізації останнім часом набирають високі темпи й мають широкомасштабний характер. Для України наразі важливо не залишитися на узбіччі світового розвитку, стати рівноправним партнером світового співтовариства, а не сировинним придатком високорозвинених  країн.  Але  реалії  економічного  й  соціального розвитку регіонів свідчать про недостатній ступінь стабільності національної економіки і її схильності до розбалансування. У цих умовах зростає роль і обумовлюється необхідність розгляду питання оцінюванн ... Читать дальше »

Категория: Розвиток підприємства | Просмотров: 932 | Добавил: Aspelena | Дата: 04.02.2012 | Комментарии (0)

http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/Cher/2011_1/Nedobega.pdf

Недобєга О.О.

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими  чи практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку економіки, який характеризується високою швидкістю змін, нестабільністю та невизначеністю, для забезпечення безперервного процесу соціально-економічного розвитку кожне підприємство повинне прагнути до раціонального використання ресурсів, підвищення прибутковості виробництва, поліпшення якості продукції і задоволення соціальних потреб своїх працівників і населення території, на якій воно функціонує. Разом з тим соціально-економічний розвиток підприємств є достатньо складним процесом, оскільки поклика ... Читать дальше »

Категория: Розвиток підприємства | Просмотров: 1072 | Добавил: Aspelena | Дата: 04.02.2012 | Комментарии (0)

http://eprints.kname.edu.ua/14375/1/83-89_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%9E.pdf

 
О.О. Гречишкіна
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

       Постановка проблеми. Провідним суб’єктом господа ... Читать дальше »

Категория: Розвиток підприємства | Просмотров: 1487 | Добавил: Aspelena | Дата: 04.02.2012 | Комментарии (0)

1 2 »