Приветствую Вас, Гость
Главная » 2012 » Февраль » 4 » Гречишкіна О.О. Інформаційне забезпечення управління соціально-економічним розвитком підприємства
11:45
Гречишкіна О.О. Інформаційне забезпечення управління соціально-економічним розвитком підприємства

http://eprints.kname.edu.ua/14375/1/83-89_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%9E.pdf

 
О.О. Гречишкіна
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

       Постановка проблеми. Провідним суб’єктом господарювання, як відомо, є підприємство. Ефективне управління соціально-економічним розвитком підприємств гарантує добробут і стабільність, задоволення матеріальних і соціальних потреб як самого суб’єкта господарювання, так і окремого регіону, всієї держави і населення в цілому. В умовах економічної кризи особливо важливою є проблема якісного інформаційного забезпечення  управління соціально-економічним розвитком підприємства, оскільки ті процеси, що відбуваються в Україні і в світі, потребують швидкого та гнучкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі. Раціонально побудована система інформаційних потоків на підприємстві забезпечить адекватне реагування і своєчасне використання потрібних методів і інструментів в умовах соціально-економічної невизначеності та нестабільності.

          Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день проблема інформаційного забезпечення управління соціально-економічним розвитком підприємства ще мало досліджена, оскільки існуючі підходи здебільшого зосереджені на інформаційному забезпеченні управління підприємством в цілому.

       Так, О. Коваленко [1, с. 76-77] вважає, що впровадження інформаційної системи повинно базуватись на системному підході та баченні цього процесу як елемента стратегічних змін на підприємстві. Для ефективного впровадження інформаційних технологій потрібно виконати детальне визначення цілей компанії, бізнес-процесів, подальше моделювання діяльності організації.

      М.П. Денисенко та І.В. Колос [2, с.24] розглядають інформаційне забезпечення управління підприємством як комплексне поняття, що охоплює сукупність даних, організацію їхнього введення, обробки, збереження та накопичення, пошуку, а також поширення в межах компетенції зацікавлених осіб в зручному для них вигляді. Для оцінки ефективності впровадження інформаційних технологій запропоновано систему показників, які діляться на дві групи: показники, що враховують фактор часу, і показники, що не враховують фактор часу.

     Т.В. Безбородова [3, с. 42-43] досліджує взаємозв’язок корпоративної, інтегрованої та маркетингової інформаційної системи та характеризує основні етапи і стандарти розвитку систем управління підприємством.

     Деякі автори [4, 5] пропонують використовувати процесний підхід при розробці інформаційне забезпечення підприємства і вважають його більш перспективним, оскільки інформаційні потоки обґрунтовуються на підставі процесів, які здійснюються підприємством.

         І. А. Демидова [6] розкриває в своїй статті поняття інформаційної системи підприємства, її структуру та функції.

        Інформаційному забезпеченню розвитку підприємств присвячено праці [7, 8]. Г.В. Саєнко та І.А. Демидова [7, с. 192-194] пропонують елементну модель стійкого підприємства і розглядають інформацію, яка потрібна для кожного елемента та рівня управління. С.І. Яковенко [8] розглядає взаємозв’язок сфер інформатики, концепції організації виробництва та управління інноваційним розвитком підприємств корпоративного типу.

      Отже, проведені дослідження дають змогу зробити висновок про те, що в сучасні літературі проблемі інформаційного забезпечення соціально-економічного розвитку підприємства майже не приділяється уваги.

   Тому метою статті є систематизація джерел інформації та формування схеми руху інформаційних потоків у системі управління соціально-економічним розвитком підприємства.

      Виклад основного матеріалу. Спираючись на опрацьований матеріал [1-9], інформаційне забезпечення управління соціально-економічним розвитком підприємства можна визначити як комплекс заходів, засобів і методів, який забезпечує систему управління соціально-економічним розвитком необхідною інформацією шляхом збору, реєстрації, передачі, зберігання, опрацювання і надання інформації для прийняття необхідних управлінських рішень.

    Джерела інформаційного забезпечення управління соціально-економічними результатами діяльності підприємства можна умовно групувати на зовнішні та внутрішні [9, с. 34]. Їхня детальна характеристика наведена у табл. 1.

 

Уся інформація складає єдину інформаційну базу, завданнями якої є: формування та надання повної інформації про соціально-економічний розвиток як самого підприємства, так і держави в цілому для прийняття управлінських рішень; оцінювання і визначення факторів соціально-економічного розвитку; забезпечення поточного, оперативного та стратегічного управління розвитком підприємства.

З точки зору впливу (прямо чи опосередковано) та значущості інформації в управлінні соціально-економічним розвитком підприємства всі інформаційні джерела можна розділити на первинну і вторинну інформацію. Первинна інформація – це дані, що отримані в результаті спеціально проведених досліджень для розв’язання конкретної проблеми стосовно розвитку підприємства. Вторинна інформація не пов’язана з якоюсь конкретною метою, а містить узагальнюючі дані (наприклад, характеристика кон’юнктури ринку).

Процес руху інформаційних потоків під час управління соціально-економічним розвитком можна представити на рис. 1. Як бачимо, це безперервний процес, окремий цикл якого триває з моменту виникнення потреби в інформації до прийняття відповідного рішення щодо управління соціально-економічним розвитком підприємства. Керуюча система, яка може бути представлена топ-менеджерами підприємства, впливає на керовану систему для забезпечення її функціонування і досягнення поставленої мети (підвищення рівня соціально-економічного розвитку підприємства).

 

  Рис. 1. Схема руху інформаційних потоків в процесі управління соціально-економічним розвитком підприємства

 

Треба зазначити, що інформаційна база стосовно соціально-економічного розвитку повинна формуватися цілеспрямовано, тому, перш за все, визначається мета збору інформації (наприклад, підвищення соціально-економічних результатів), яка доводиться до аналітичного відділу. Аналітично-інформаційний відділ після цього здійснює збір і підготовку необхідної інформації за зовнішнім і внутрішнім критерієм. На цьому етапі важливо відхилити зайву інформацію і залишити лише ту, яка може вплинути на прийняття рішення.

На основі сформованої інформаційної бази здійснюється її аналіз і робляться відповідні висновки та пропозиції, які доводяться до керуючої системи. Спираючись на надану інформацію керівники приймають рішення щодо вирішення поставленої мети і подальшого управління соціально-економічним розвитком підприємства.

Висновки. Дослідження підходів щодо інформаційного забезпечення управління підприємством дозволили сформулювати принципи інформаційного забезпечення управління соціально-економічним розвитком підприємства, систематизувати джерела інформаційного забезпечення та запропонувати схему руху інформаційних потоків, що має створити на підприємстві цілісну систему інформаційного забезпечення, орієнтовану на ефективне управління. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення критеріїв управління соціально-економічним розвитком підприємства з метою формування відповідної системи показників для оцінювання рівня розвитку.

Категория: Розвиток підприємства | Просмотров: 1481 | Добавил: Aspelena | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]